MONUMENTÁL

sif. [ lat. ]
1. Əzəmətli, möhtəşəm. Monumental bina. Monumental abidə.
2. məc. Məzmunca dərin, əsaslı, sanballı. Monumental əsər. Monumental opera.
– Oratoriya – simfonik orkestr, xor və solistlər üçün bəstələnən çoxhissəli monumental və sanballı musiqi əsəridir. Ə.Bədəlbəyli.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • MONUMENTAL monumental bax əzəmətli
MONUMÉNT
MONUMENTALLIQ

Digər lüğətlərdə