MORUQ

Bəzi türk dillərində (Qaqauz dilində) mor sözü var və  darçını, mixəyi, xur­ma­yı, qəhvəyi mənalarında işlədilir. Morar feili də “badımcanı rəng” anlamını əks et­dirir. Mor badımcan rəngi ilə bağlıdır, moruq da badımcan rəngi olduğundan belə deyilir. Yəni moruq sözü meyvəsinin rəngi zəminində bu adı kəsb edib. Görünür, həm də feil olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MORİON
MOTTO

Значение слова в других словарях