MOVULDAMAQ

Təqlidi sözdür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MOTTO
MÖCÜZƏ

Значение слова в других словарях