MUCULLANMAQ

f. Yanıb yığılmaq; büzüşmək, yığılmaq. Yun yanıb mucullandı.
MUCULLANMA
MÚFEL

Digər lüğətlərdə