MUFTA

[ alm. ]
1. tex. Val, boru və s. kimi silindrik şeyləri bir-birinə rəbt etmək üçün metal halqa, bilərzik.
2. Əlləri soyuqdan qorumaq üçün xəzdən və s.-dən hər iki tərəfi açıq isti kisəcik.
[Mariya] kürkünü çıxartmayıb, əllərini muftaya soxub oturmuşdu. Çexovdan.

MUFLÓN
MUĞ

Digər lüğətlərdə