MUHAL

\[impossible\] – İmkansız: Məntiq və metafizikada ziddiyyəti içinə alan şeydir.
MÖVCUDLUQ
MUXTARİYYƏT