MUJİ́K

[ rus. ] köhn.
1. Kəndli.
[Heydər bəy:] Naçalnik, hər belə mujik sözünə etibar edib məni bədbəxt etməyin! M.F.Axundzadə.

2. Burjua-zadəgan dilində: savadsız, cahil, tərbiyəsiz, kobud adam haqqında.
MUXUL
MUKÁLTİN

Digər lüğətlərdə