MUKÓR

is. İbtidai göbələklər sırası.
MUKÁLTİN
MULÁT

Digər lüğətlərdə