MÚLDA

is. [ alm. ]
1. Tökmə maşında çuqun almaq üçün metal qəlib.
2. Xammal üçün metal qutu.
MULÁT
MULİNÉ

Digər lüğətlərdə