MULİNÉ

[ fr. moulinet] Tikmədə işlədilən müxtəlif rəngli sap növü.
MÚLDA
MULTİPLİKÁSİYA

Digər lüğətlərdə