MULTİPLİKÁTOR

[ lat. ] Multiplikasiya mütəxəssisi; multiplikasiyaçı.
MULTİPLİKASİYAÇI
MUM

Digər lüğətlərdə