MUM

f. bal arılarının şan düzəltmək üçün istifadə etdikləri və ya ona oxşar bitki mənşəli maddə.

MUXTARİYYƏT
MUMAİLEYH

Digər lüğətlərdə