MUMİYA

ə. 1) qədim misirlilərdə: müxtəlif maddələr vasitəsilə çürüməkdən saxlanmış quru meyit, mumiyalanmış meyit; 2) sümük sınmasının müalicəsində istifadə olunan sürtkü dərmanı; 3) qırmızı rəngli boyaq bitkisi; 4) hər cür dərdi sağalda bilən əfsanəvi dərman; 5) m. çox zəif və saralmış (adam haqqında).

MUMAİLEYH
MUMİYAN

Digər lüğətlərdə