MUMLANMA

Mumlanmaq”dan f.is.
MUMLAMAQ
MUMLANMAQ

Digər lüğətlərdə