MUNCUQ-MUNCUQ

sif.zərf Gilə-gilə, dənə-dənə, yumru-yumru, muncuq kimi (axan tər haqqında). Muncuq-muncuq tər tökmək.
– Bir az sonra görürəm bir ucaboylu oğlan; Yaxınlaşır, üzündən muncuq-muncuq axır tər. S.Rüstəm.

MUNCUQ
MUNCUQGÖZ

Digər lüğətlərdə