MUXRU

is. məh. Böyük uzun alaçıq.
Comərd dəstəni lap kənardakı tək muxruya tərəf çəkdi. Ə.Abasov.

MUĞAYAT
MUXTAR

Digər lüğətlərdə