MUXTAR

1. MUXTAR, MUXTARİYYƏTLİ (muxtariyyət hüququ olan)

2. muxtar bax müstəqil, azad

MÖVZU
MUXTARİYYƏT

Digər lüğətlərdə