nəşriyyat işinin subyektləri

Nəşriyyatlar (naşirlər), müəlliflər, poliqrafiya müəssisələri, nəşriyyat məhsullarının sifarişçiləri və yayıcıları

nəşriyyat işi
nəşriyyat məhsulu