nağd xarici valyuta

Dövriyyədə olan və müvafiq xarici dövlətdə, yaxud dövlətlər qrupunda qanuni ödəniş vasitəsi olan banknotlar, xəzinə biletləri, sikkələr şəklində pul nişanları

müvəqqəti razılaşdırılmış atılma
nağdsız hesablaşma