NACİ

Ərəbcədir, nicat sözü ilə qohumdur (nicat tapan deməkdir ). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜZƏFFƏR
NADAN

Digər lüğətlərdə