NACİNS

NACİNS (əsli, zatı pis) [Şamxal:] Elələrinə nacins deyərlər bizlərdə, professor (Anar); BƏDCİNS Bədnəzər qonşudan, bədcins yoldaşdan; Qədir bilənlərin iti yaxşıdır (Aşıq Hüseyn); BƏDƏSİL Bədəsillər ciyərimi dağlayır; Əsli olan məlhəm qoyub bağlayır (Molla Cümə); BƏZZAT Ax, bu uşaqlar necə bəzzatdılar; Lap deyəsən cin kimi bir zatdılar (M.Ə.Sabir); ƏSİLSİZ Əsilsizdən kömək gəlməz (Ata. sözü); NANƏCİB Nanəcibdən ağa olmaz, təkədən qoç (Ata. sözü); ZATIQIRIQ.

NABƏLƏD
NAÇAQ

Digər lüğətlərdə