NADİNC

NADİNC Nadinc uşaqlar Molla Qasımın evinin yanından keçdikdə bağırırdılar (S.S.Axundov); DƏCƏL Məktəbdən çıxıb evlərinə gedəndə isə nizami onu [Mehribanı] başqa siniflərin dəcəllərindən qoruyardı (M.İbrahimov); ŞULUQÇU Kəblə Bəybala: Xatircəm ol, Əbdülqəni ağa, bizim uşaqlar ŞULUQÇU deyillər (H.Abbaszadə); ÜZLÜ (məc.) Salıb sındıranda xeyli qab-qacaq; Deyərdin uşağım üzlüdür, üzlü (S.Rüstəm); HƏYASIZ, SİTAL, ŞULUQ.

NADANLIQ
NADİNCLİK

Digər lüğətlərdə