NADİNCLİK

is.
1. Dəcəllik, şuluqluq. Nadinclik etmək.
– O, öz nadincliyindən zövq alan bir dəcəl kimi şən-şən gülümsəyir. M.Rzaquluzadə.

2. Dinc oturmama, rahat oturmama, ara qarışdırma. Hökumət rəiyyətin nadincini sevir, çünki onlar cəriməni ancaq nadinc adamlardan ala bilərlər.
Bizim kənddə isə nadinclik yoxdur. M.S.Ordubadi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • NADİNCLİK NADİNCLİK [Rəfiq:] ..gərək bilmərrə nadincliyi atasan (S.S.Axundov); DƏCƏLLİK Mehriban: Dəcəllikdən əl çəksə, yaxşı şagird olar (M
  • NADİNCLİK dəcəllik — şuluqluq — ərköyünlük
NADİNC
NADİR

Digər lüğətlərdə