NADİR

I. s. 1. rare; uncommon; ~ hadisə a rare event; ~ kitab a rare book; ~ gözəllik uncommon beauty; 2. occasional; Biz bura nadir halda gəlirikWe get the occasional visit here

II. z. seldom, rarely, not often; occasionally

NADİNCLİK
NADİRƏN

Digər lüğətlərdə