NAİTİVİZM

İdrakın mistik-dini xarakteri haqqında idealist təlim; təlimdə həqiqət realist-məntiqi yolda və ya diskursiv qay-dada deyil, guya qəflətən heç bir hazırlıq olmadan, təkcə qeyri-şüuri ilhamın, yəni ilhamlanmanın nəticəsində yaranmış, ilahi təl-qin şəklində insana yuxarıdan söylənilmiş fikrin köməyilə açılır.
NAFİ
NAMUS