NALLAMAQ

глаг. подковывать, подковать:
1. прибивать подковы к копытам. Atları nallamaq подковывать лошадей
2. набивать металлическую подковку на каблук, носок обуви. Çəkmələri nallamaq подковать сапоги
NALLAMA
NALLANMA

Digər lüğətlərdə