narkoloji nəzarət

İnsan psixikasına təsir göstərən maddələrdən sui–istifadə etmə hallarının, habelə narkoloji xəstəliklərin qarşısının alınmasına yönəldilmiş inzibati və xəbərdaredici tədbirlərin məcmusu

narkoloji xidmət
narkoloji tibb müəssisəsi