narkoloji xidmət

İnsan psixikasına təsir göstərən maddələrdən sui–istifadə etmə hallarının, habelə narkoloji xəstəliklərin qarşısının alınmasına yönəldilmiş tibbi (narkoloji yardım) və sosial tədbirlərin məcmusu

narkoloji xəstə
narkoloji nəzarət