nizamlanmayan yolayrıcı

Nizamlayıcının olmadığı, svetoforun qurulmadığı və ya söndürüldüyü, yaxud yanıb-sönən sarı rəngli işıq siqnalının işlədiyi yolayrıcı

nizamlanan yolayrıcı
normativ sənəd