OĞRU-QULDUR

top. Oğurluqla, quldurluqla məşğul olan adamlar.
Leylək oğruquldurun əzizi, iki gözü idi. S.Rəhimov.

OĞRU-ƏYRİ
OĞRUBAŞI

Digər lüğətlərdə