OĞUL

kişi cinsindən olan uşaq; igid, qəhrəman (Qədim türklərdə titul).
ODTƏKİN
OĞULBALA

Digər lüğətlərdə