OBA

1. отселок; 2. хутор;
O
OBAŞDAN

Digər lüğətlərdə