OBLİQÁSİYA

is. [ lat. ] Qiymətli kağızların bir növü.
ÓBLAST
OBLOMOVÇULUQ

Digər lüğətlərdə