OBUR

(Lənkəran)
parça, tikə. – Səkinə, bi obur balığ verərsə:n?
OBAŞ
OCAX

Digər lüğətlərdə