OBYEKT

OBYEKT I is. [ lat. ] fəl. Maddi aləmin insan fəaliyyətində dərk edilən əşyaları.

OBYEKT II is. [ lat. ] qram. Tamamlıq.

OBYEKT III is. [ lat. ] Hədəf. Tənqid obyektinin özünü də düzgün seçmək lazımdır.

O
OBYEKTİV

Digər lüğətlərdə