OBYEKT

объект
OBAŞDANLIQ
OBYEKTİV

Digər lüğətlərdə