OBYEKTİV

OBYEKTİV I is. [ lat. ] fiz. Optik cihazın qabaq şüşəsi və ya şüşələri. Fotoaparatın obyektivini toz basmışdı.

OBYEKTİV II sif. [ lat. ] Şüurumuzdan asılı olmayan; qərəzsiz. Gəlin obyektiv səbəblər axtarmayaq (M.İbrahimov).

OBYEKT
OCAQ

Значение слова в других словарях