OBYEKTİV

1. OBYEKTİV [İmamqulu:] Gəlin obyektiv səbəblər axtarmayaq (M.İbrahimov); REAL Aşıq Ələsgər, Qaçaq Nəbi və Həcər isə, dastan və poeziya personajları olmaqla bərabər, ..dövrümüzün yaxın bir mənzilinə çatmış real şəxsiyyətdir (Anar).

2. obyektiv bax qərəzsiz

OBRAZLI
OCAQ

Digər lüğətlərdə