OBYEKTİV

1. объектив; 2. объективный;
OBYEKT
OBYEKTİVLƏŞDİRMƏK

Digər lüğətlərdə