OBYEKTİVCƏSİNƏ

zərf Qərəzsizcəsinə, bitərəfcəsinə. Obyektivcəsinə təhqiqat aparmaq.
OBYEKTİ́V₁
OBYEKTİVİ́ZM

Значение слова в других словарях