OBYEKTİVLİK

сущ. объективвал (1. са затӀунин инсандин мукьуфдилай аслу тушир кьилди са объект хьиз аваз хьунухь; xarici aləmin obyektivliyi къецепатан алемдин объективвал; 2. гъаразсузвал; са затӀуниз къимет гудамаз бейтерефвал къалурун).
OBYEKTİVİZM
OCAQ

Digər lüğətlərdə