OBYEKTİVLİK

is.
1. Bir şeyin şüurdan asılı olmayaraq müstəqil bir obyekt kimi mövcud olması. Xarici aləmin obyektivliyi.
2. Qərəzsizlik; bir şeyə qiymət verərkən bitərəflik göstərmə. Mühakimənin obyektivliyi.

Синонимы

  • OBYEKTİVLİK doğruluq — düzlük — dəqiqlik

Антонимы

  • OBYEKTİVLİK OBYEKTİVLİK – SUBYEKTİVLİK Hadisələri izah edərkən subyektivliyə yol vermək olmaz, onlara obyektivlik əsasında yanaşılmalıdır
OBYEKTİVİ́ZM
OCAQ

Значение слова в других словарях