OBYEKTİVLİK

объективность
OBYEKTİVLƏŞDİRMƏK
OCAQ

Digər lüğətlərdə