obyektlərin texniki təhlükəsizliyi

Vətəndaşların və cəmiyyətin vacib həyati maraqlarının təhlükə potensiallı obyektlərdə baş verə biləcək qəzalardan müdafiəsinin vəziyyəti

obyektdaxili rejim
odlu silah