OCAQ

od və -caq; od yandırılan yer; pir, müqəddəs yer, yurd.
OBRİK
OCAQALI

Digər lüğətlərdə