OCAQ

od və -caq; od yandırılan yer; pir, müqəddəs yer, yurd.
OBRİK
OCAQALI

Значение слова в других словарях