OCAQXANA

is. Buxar qazanlarının yerləşdiyi yer, bina. Ocaqxananı təmir etmək. Ocaqxana isti idi.
OCAQÇILIQ
OCAQLIQ

Digər lüğətlərdə