OD-YALOV

bax od-alov.
[Məşədi Müslüm:] …Demə qız od-yalov imiş. Mir Cəlal.

OD-OCAQ
ODA₂

Digər lüğətlərdə