OD

суш
1. огонь:
1) раскалённые светящиеся газы вокруг горящего предмета. Odu söndürmək тушить огонь, odda yanmaq гореть в огне, od qalamaq развести огонь, samovara od salmaq разжечь огонь в самоваре
2) перен. чувство, с силой овладевшее кем-л., охватившее кого-л. Məhəbbət odu огонь любви, qəlbinin odu огонь души, eşq oduna yanmaq гореть в огне любви
3) о ком-л. , отличающемся горячим, пылким нравом. Elə bil oddur будто огонь, uşaq deyil – oddur не ребёнок – огонь, od kimi как огонь
2. жар, горячие угли. Sobadan od götürmək брать угли из печи
◊ od ayaqlamaq вынести всё ради достижения своей цели; od almaq разгореться, воспламениться; altına od qoymaq kimin поджигать, поджечь кого (взвинчивать, взвинтить кого-л. ); onu od aparsın! чтобы он сгорел! Od bahasına almaq купить втридорога, очень дорого; od vurmaq: 1. nəyə поджигать, поджечь что ; 2. kimə задать жару кому; göydən od yağır: 1. печёт; очень жарко, знойно; 2. о сильном обстреле, бомбёжке; göydən od ələnir см. göydən od yağır; od götürmək прийти в ярость; od kimi alışmaq (yanmaq):
1. см. od kimi yanmaq
2. см. od götürmək; od tutmaq загореться, вспыхнуть, начать гореть; od çıxır nədən пылает что
◊ od parçası как огонь ( о ком-л. ); gözü ilə od götürmək терпеть лишения, пройти (сквозь) огонь и воду; iki od arasında qalmaq находиться меж двух огней; od yanmasa tüstü çıxmaz нет дыма без огня; oda düşmək попасть в беду; oda tutmaq kimi, nəyi подвергать, подвергнуть сильному обстрелу; odu söndürüb külü ilə oynamaq упустив главное, заниматься пустяками; odu özgə əli ilə götürmək загребать жар чужими руками; odu yatırılmaq утихомириваться, утихомириться; odun üstünə yağ tökmək подливать, подлить масла в огонь; oduna düşmək kimin пострадать из-за кого ; oduna yanmaq kimin печься, заботиться о ком, о чём ; oddan, qılıncdan keçirmək kimi, nəyi предавать, предать огню и мечу кого, что ; oddan qorxan kimi qorxmaq бояться как огня; oddan diri, sudan quru çıxmaq выйти живым из огня, сухим из воды; odla su arasında qalmaq оказаться между жизнью и смертью, между молотом и наковальней; odla oynamaq играть с огнём
OÇERKİST
OD-ALOV

Digər lüğətlərdə