OD

Ütmək feilinin kökü olan üt sözü ilə eyni olub. Görünür, ad-feil omonimi kimi işlədilib. Od sözü üt sözünün dəyişmiş formasıdır. Ütmək, ütü, otaq kəlmələri həmin ut sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

OCAQ
OD TUTMAQ

Digər lüğətlərdə